HAKKIMIZDA

REKLAMINI ÖNEMİ

Yüzyılın başından itibaren üretici ve tüketici arasındaki uzaklığın giderek arttığı, dolayısıyla üretici ve tüketicinin doğrudan iletişimindeki kopmuş göz önüne alınırsa, üreticiden tüketiciye doğru yol alan bir iletişim biçimi olan reklamın, günümüz üretici işletmeleri için önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır.

Reklam esas itibariyle hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki yaratmak ve bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yolu ile satın almaya yönlendirmek ve işletmenin karlılığını arttırmak amacını taşır. İşletme, malların tüketici nezdindeki fayda maliyet dengesini reklam yolu ile işletme açısından daha karlı olacak biçime dönüştürmüş olur.                                  

Geniş Ekran 

Neler Yapıyor?  Nasıl Farkındalık yaratıyor?

Markanızı Konumlandırır

 • Logo, Kurumsal Kimlik Oluşturma
 • Basın ve Dergi Kampanyası

Markanızı Okutur

 • Basın İlanları
 • Outdoor - Indoor Reklamı
 • Katalog
 • Broşür ve Insert
 • Afiş
 • Ambalaj

Markanızı Tanıtır

 • Gazete, TV & Radyo / Indoor & Outdoor
 • Pazarlama İletişim Stratejileri
 • Medya Planlama ve Satın Alma

Markanızı İzletir

 • Reklam Filmi
 • Tanıtım Filmi
 • Eğitim Filmi
 • İnteraktif CD/DVD

Markanızı Gösterir

 • Still Life Ürün Çekimi
 • Ürün Çekimi
 • Mekan Çekimi
 • Moda Çekimi

Markanızı Dünyaya Açar

 • Web Sitesi Tasarımı
 • Google Reklamları
 • Mobil Reklamlar
 • Sosyal Medya Reklamları
 • Sosyal Medya Yönetimi

Markanızı Dinletir

 • Spot & Jingle ve Radyo Reklamları

Markanızı Toplar

 • Lansman Toplantısı
 • Basın Toplantısı